Contact maken met

klein crailo

© 2019 klein crailo. Proudly created with Wix.com

klein crailo bouwkunst

Duurzaam 

Klein wonen is goed wonen. Voor de bouw van klein crailo kiezen we voor duurzame oplossingen die bijdragen aan een kleine footprint. De architectuur van klein crailo zal passen in de omgeving van Buurtschap Crailo. We kiezen voor materialen van goede kwaliteit, die lang meegaan.

 

Klein

Klein crailo kiest bewust voor klein. De woningen hebben een kleine oppervlakte over twee woonlagen. Zo houden we ruimte voor de natuur en elkaar.

 

In de natuur - met de natuur

De natuur levert zoveel mogelijk de bouwmaterialen en de energie. We onderzoeken of we grondstoffen die al op Crailo aanwezig zijn kunnen gebruiken in de bouw. Dan kun je denken aan beton, baksteen, hout, en andere materialen. 

 

Klein crailo is meer dan wonen, dus een moestuin of een voedselbos gebaseerd op de principes van permacultuur is essentieel.

 

Technologisch

Een lage footprint realiseer je door innovatieve technologie te gebruiken. Klein crailo heeft de ambitie om zoveel mogelijk off the grid, dus zelfvoorzienend te zijn. Bijvoorbeeld door een 12 of 24 volt elektriciteitsnetwerk. We onderzoeken de mogelijkheden van zonnepanelen, windmolens, het recyclen van water, en gezamenlijk gebruik van voorzieningen: de wasmachine, maar ook de auto.

 

Innovatief

We zijn net gestart, en ontwikkelen doe je samen. Welke nieuwe, grensverleggende oplossingen kunnen nog meer toegepast worden bij het ontwikkelen van klein crailo? Jouw bijdrage is belangrijk voor ons. kijk hieronder en neem contact met ons op als je wilt meedenken.

---

 

Voorlopig Programma van Wensen klein crailo

Dit Programma van Wensen is voorlopig, en dient als basis voor verkennende gesprekken met GEM Crailo BV en de betrokken gemeenten.  Het brengt de gezamenlijk overeengekomen wensen van de werkgroep in kaart.

Gebied en aantallen
We gaan uit van een oppervlakte van ca 5.000 m2 om klein crailo te realiseren. Hierop worden ca 15 huisjes gebouwd, aangevuld met een gemeenschappelijk gebouw. Met dit aantal huisjes is er voldoende sociale en financiële draagkracht voor het realiseren en programmeren van het gemeenschappelijke gebouw. De locatie en de inpassing van de huisjes zijn afhankelijk van de verdere planvorming op Crailo.

Eisen huisjes
- We gaan uit van maximaal 60 m2 BVO op maaiveld, dus ca 47 m2 NVO.  
- Afhankelijk van de wensen van bewoners kan er sprake zijn van 1 of twee woonlagen. Het totaal van 2 bouwlagen mag niet meer dan dan 80 m2 BVO;
- Een kelder behoort tot de mogelijkheden;
- We gaan uit van permanente bouw, en kiezen voor type houtskeletbouw.
- In de bouw worden alleen ecologische/bio-based of herbruikbare materialen toegepast. - Mocht het technisch noodzakelijk zijn andere materialen toe te passen, dan wordt het meest duurzame alternatief gekozen;
- Esthetiek buitenzijden: we kiezen voor een vastgesteld palet materialen, zodat er een- duidigheid in uitstraling van de huisjes ontstaat.  We gaan uit van natuurlijke materialen;
- De huisjes worden zoveel mogelijk ingepast in bestaande natuur.
- We kiezen voor 0 op de meter en onderzoeken passende systemen om dit te realiseren, maar moeten ook logisch zijn bij de keuzes die voor geheel Crailo worden gemaakt;
- Afvalwater wordt bij voorkeur op eigen terrein verwerkt,  maar moet zeker ook in de gehele ontwikkeling Crailo worden meegenomen.

 

Eisen perceel en gemeenschappelijk gebouw
- We gaan uit van gezamenlijke tuinen, waaronder een moestuin, boomgaard of voedselbos. De huisjes hebben geen eigen tuin;
- Het gemeenschappelijke gebouw biedt faciliteiten werkplaats, ontmoetingsruimte met keuken, opslag gezamenlijk gereedschap en wasmachines;
- Een deelsysteem voor enkele elektrische auto’s is gewenst;
- Het gebied is autoluw/autovrij.

 

NB. De Gemeentelijke/Rijks eisen voor de bouw regelgeving op dit project zijn van toepassing behalve waar anders benoemd, zie Bouwbesluit 2012, per 2015 versoepelde eisen  particulier opdrachtgeverschap ‘vrijstellling nieuwbouwvoorschriften’.