top of page

klein crailo

klein crailo is begonnen als droom. Als we nu eens… anders zouden kunnen wonen en leven? Meer betrokken bij elkaar, duurzaam, in het groen? Die droom krijgt nu werkelijkheid. De vereniging klein crailo is een enthousiaste groep mensen die zelf de herontwikkeling van een historisch pand op het voormalige kazerneterrein in buurtschap Crailo organiseert. Dat ligt nog net in Bussum, tegen de grens met Hilversum en Laren.

We doen dat als CPO, ofwel Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Een heel team werkt mee aan onze droom, zoals een architect, een aannemer en adviseurs op het gebied van bouw, installaties en organisatie. Dat kan niet zonder onze eigen inzet, en dat is ook leuk. We ‘bouwen’ zelf mee. We verdelen de taken naar ieders tijd en capaciteit. Iedere twee weken komen we fysiek bij elkaar, voor overleg en gezelligheid.

bottom of page