briefactie

Beste klein crailo vriend,

Jij toonde interesse in ons initiatief en vroeg of jij mee kan doen. Je deelname is afhankelijk van het definitieve bestemmingsplan voor Crailo. In onze laatste nieuwsbrief hebben wij reeds vermeld dat we in afwachting zijn van de ontwikkelingen rond de moties die op 4 maart 2020 aangenomen zijn. Onder andere hebben de raden van de gemeenten Gooise Meren, Hilversum en Laren hun colleges verzocht om op zo kort mogelijke termijn een initiatievenprocedure voor Crailo op te stellen.

Het is belangrijk dat we duidelijk maken dat er op Crailo ook ruimte voor burgerinitiatieven moet komen waar toekomstige bewoners gezamenlijk opdrachtgever zijn voor hun eigen nieuwbouwproject. Hiervoor moeten beleidskaders komen en uiteindelijk plekken in het bestemmingsplan. We willen jou daarom vragen om een brief te sturen naar 1 of meerdere van de 3 gemeenten (Gooise Meren, Hilversum of Laren). De brief pleit voor de noodzaak van kaders voor initiatieven die projectontwikkeling voor bouw in eigen beheer op Crailo omarmen. Zie de voorbeeldbrief in de bijlage.

Plek voor klein crailo hangt af van het bestemmingsplan. Deze plek zou ook jouw plek kunnen worden. Wil jij ons helpen?

De brieven (op papier of digitaal) kunnen gericht worden aan:
- Gemeente Gooise Meren, T.a.v. het College van B&W, gemeenteraadsleden | Brinklaan 35, 1404 EP Bussum | email: griffie@gooisemeren.nl
- Gemeente Laren, T.a.v. het College van B&W, gemeenteraadsleden | Raadhuis Laren, Eemnesserweg 19, 1251 NA Laren | e-mail: griffie@laren.nl
- Gemeente Hilversum, T.a.v. het College van B&W, gemeenteraadsleden | Postbus 9900, 1201 GM Hilversum | e-mail: griffie@hilversum.nl

Alvast bedankt voor je steun en wij horen graag van jou via e-mail (info@kleincrailo.nl) of Twitter (o.v.v. @kleincrailo).

Warme groet van het klein crailo team,


Alexey Pristupa
Bas Pronk
Anne Visser

Noud Bijvoet
Jantien Brugman
Annefleur Klunder
Arthur Mebius

Schrijf hieronder dat je het klein crailo initiatief ondersteunt en eigenlijk ook compact, duurzaam en gemeenschappelijk wil wonen.

Of steun onze actie en vul het formulier hieronder in